Gebruikerslogin

Namen nieuwe eilanden Zwarte Meer bekend

afbeelding van raimond
Story topic: 

Zwarte Meer eilanden gezien vanuit de luchtIn het Zwarte Meer en het Ketelmeer heeft Rijkswaterstaat twee nieuwe eilanden en ondiepe zones aangelegd. Zo ontstaat boven en onder water nieuw leefgebied voor vogels, vissen en waterdieren. De eilanden gaan Kraggenoog en De Snörre heten.

Dit najaar schreef Rijkswaterstaat een namenwedstrijd uit voor de nieuwe eilanden. Inwoners uit de omgeving Kraggenburg en Genemuiden konden hun suggesties indienen, voorzien van een motivatie. In totaal zijn er 27 suggesties ontvangen, er was dus écht iets te kiezen. Een jury met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten beoordeelde de inzendingen en koos de namen “Kraggenoog” en “De Snörre”. De bedenkers van de winnende namen zijn uitgenodigd voor een boottocht in het voorjaar naar de eilanden, waar de namen dan officieel onthuld zullen worden.

Waterbeheer 2.0

Waterbeheer in Nederland was jarenlang vooral gericht op de bescherming tegen hoogwater en een vlotte doorgang voor de scheepvaart. Voor de natuur was dit niet altijd gunstig. Bij de aanleg van de Noordoostpolder en Flevoland zijn vooral rechte dijken neergelegd, waardoor er geen geleidelijke overgang is tussen land en water. Maar vissen hebben ondiep water juist nodig om eitjes te kunnen leggen en voedsel te zoeken. 

Het Ketelmeer en het Zwarte Meer maken deel uit van een prachtig natuurgebied rondom Flevoland: de Randmeren. Deze meren bieden veel mogelijkheden voor flora en fauna. 

Met de aanleg van de eilanden en ondiepe zones draagt Rijkswaterstaat bij aan een gevarieerde visgemeenschap en een verbeterde leefomgeving voor planten, waterdieren en vogels. Vissen als snoek, stekelbaars en donderpad zullen zich beter kunnen ontwikkelen. Voor de Karekiet, een beschermde vogelsoort die de laatste jaren in aantal is afgenomen plant Rijkswaterstaat riet om in te nestelen.

Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000

Met de aanleg van de eilanden en ondiepe zones komt Rijkswaterstaat de afspraken na die in Europees verband zijn gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de binnenwateren (Kaderrichtlijn Water). De grond moet gedurende de winter inklinken. In het voorjaar wordt vanuit de Natura 2000 opgave riet geplant.