Gebruikerslogin

Ruim 20 miljoen voor Franeker Waddenpoort

afbeelding van raimond
Story topic: 

Franekeradeel wil 20,2 miljoen investeren om de bereikbaarheid van Franeker te verbeteren en meer toeristen te trekken. Zowel het college van B &W als Gedeputeerde Staten stemden onlangs in met het programma Kanaalzone en de financiering ervan. Als ook de gemeenteraad op 20 februari aanstaande met het plan en de financiering instemt, dan kan het hele programma uitgevoerd worden.  

Financiering rond

De gemeente en de provincie Fryslân waren al een tijd in gesprek over mogelijkheden om het programma financieel rond te krijgen. Er was al 12,8 miljoen beschikbaar voor de fiets- en voetgangerstunnel Alvestêdewyk en de vernieuwbouw van de Stationsbrug. Voor de resterende 7,4 miljoen werd nog financiering gezocht. De gemeente wil nog eens 3,3 miljoen in het plan investeren. De provincie en het Waddenfonds investeren 4,1 miljoen. De raad neemt 20 februari een besluit over het plan en de financiering.

Impuls regionale economie

“Een project van dit formaat betekent een enorme impuls voor het toerisme en onze regionale economie. Franeker wordt één van de Waddenpoorten in onze regio en dat biedt volop kansen voor ondernemers”,  vinden wethouders Joop Bekkema (ruimtelijke ordening en verkeer) en Thiadrik Twerda (recreatie en toerisme).  Over hoe die kansen voor toerisme benut kunnen worden, gaat de gemeente nog in gesprek met ondernemers.

Franeker Waddenpoort

De gemeente Franekeradeel en het Friese Merenproject werken aan de ontwikkeling van Franeker als Waddenpoort. Daarmee willen ze meer toeristen en waterrecreanten naar Franeker en omgeving trekken en de regionale economie versterken. De stad Franeker heeft als voormalige universiteitsstad, met haar historische binnenstad en ’s werelds oudst werkende planetarium toeristen veel moois te bieden. Tegelijkertijd vormt Franeker de verbinding naar andere Waddenpoorten en parels in het omliggende terpengebied.

Maatregelen

Het programma Kanaalzone bestaat uit acht projecten die straks van Franeker een aantrekkelijke (watersport) stad voor toerist, inwoner en ondernemer maken. De maatregelen moeten de stad Franeker zowel over het water als de weg beter bereikbaar maken. Ook de sterke punten van de stad moeten beter zichtbaar worden. Met extra aanlegplaatsen langs de historische bolwerken wil de stad boottoeristen verleiden om aan wal te komen. Daarnaast wordt ingezet op extra promotie en marketing om toeristen en recreanten naar Franeker en omgeving te trekken. De plannen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uit de gemeente, Het Friese Merenproject en de provincie Fryslân.

Bron: Het Friese Meren project