Gebruikerslogin

Nieuwe BPR uitgesteld

afbeelding van raimond
Story topic: 

rkollman writes, "De invoering van het nieuwe Binnenvaart Politie Reglement (BPR) heeft vertraging opgelopen en zal pas in najaar 2004 van kracht worden.
De kritiek van de beroepsvaart bij de aanpassing over de dode hoek, maar ook de onduidelijkheid over de scheidslijn tussen snelle en langzame schepen en een groot en een klein schip, heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hiertoe doen besluiten.

Het nieuwe BPR zou op 1 april ingaan.

Bron: ANWB Waterkampioen."Een voordeel voor de watersporter is, dat de WaterAlmanak Deel I van vorig jaar nog voldoende is voor dit jaar!