Gebruikerslogin

Alcoholpromillage voor schippers verlaagd

afbeelding van raimond
Story topic: 

Het toegestane alcoholpromillage voor schippers wordt vanaf 24 juli 2010 verlaagd van 0,8 naar 0,5 promille. Dit is de belangrijkste consequentie van de wijziging van de Scheepvaartverkeerswet die op die dag van kracht wordt. Het lagere promillage gold al voor de Rijn, Waal en Lek en wordt nu uitgebreid naar de overige wateren. De maatregel geldt voor beroepsschippers én recreatievaarders, zoals zeilers en bestuurders van snelle motorboten.

Doel van de maatregel is dat personen scherp en alert zijn als zij een vaartuig besturen. De Nederlandse regels worden hiermee in overeenstemming gebracht met omringende landen, en met de regels voor de weg.

Inmiddels heeft de ministerraad, op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, ook ingestemd met een wetsvoorstel waarin het mogelijk wordt om van schippers die de regels overtreden, het vaarbewijs in te nemen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. De huidige wetswijziging voorziet nog niet in deze mogelijkheid.

Snelle motorboten

Daarnaast is kort geleden de Regeling snelle motorboten gewijzigd. Verzoeken van vaarweg­gebruikers om gebieden te wijzigen, zijn hierin meegenomen. Met de huidige wijziging zijn de gebieden en seizoenen voor varen met snelle motorboten uitgebreid. Meer informatie kunt u vinden op www.rijkswaterstaat.nl.

Voorlichting en handhaving

Vaarweggebruikers worden de komende weken geϊnformeerd over de wijzigingen. Rijkswaterstaat verspreidt een flyer in onder meer de jachthavens. Bij een aantal regionale zenders is een radiospotje te horen.

Rijkswaterstaat en de Dienst Waterpolitie van het KLPD handhaven samen de regels op de rijksvaarwegen. De hoogte van de boete bij overtreding hangt af van de ernst van de overtreding.

Bron: Varen doe je samen!