Gebruikerslogin

7 processen-verbaal voor niet naleven vaarregels de Linge

afbeelding van raimond
Story topic: 

De Linge bij AsperenWaterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta hebben afgelopen weekend tijdens controles op de Linge in totaal 7 processen verbaal uitgeschreven voor het niet naleven van de vaarregels. Er werden er 4 opgemaakt voor te hard varen, 3 voor verkeerd afmeren en 1 voor vissen zonder vergunning. Ook werden er nog 15 waarschuwingen uitgedeeld voor te hard varen en verkeerd afmeren.

Om overlast en ongelukken op deze vaarwegen tot een minimum te beperken, controleren de waterschappen als vaarwegbeheerder onder andere de Linge, de wateren in de Alblasserwaard en de Binnenbedijkte Maas tijdens het vaarseizoen.

De handhavers van de waterschappen letten op alle zaken die te maken hebben op veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen, flora en fauna. Zo wordt ook gecontroleerd op het hebben van een geldig vaarbewijs en het in acht nemen van de minimumleeftijd voor het besturen van een boot met motor. Ook wordt toegezien op het in orde zijn van de toerusting van vaartuigen en het correct aan- en afmeren.

Voor vragen, klachten of meldingen kunt u 24 uur per dag bellen naar (0344) 64 90 90. Op basis van klachten of meldingen, kan het waterschap het toezicht verder verscherpen. Uw meldingen zijn dus van belang.